Disclaimer

Plantaardigheidjes stelt het op prijs dat je deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op deze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Plantaardigheidjes behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de informatie te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Plantaardigheidjes sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

- het gebruik van deze website;
- het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Plantaardigheidjes.

Externe links 

Deze site bevat links naar externe websites. Plantaardigheidjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden

Plantaardigheidjes stelt het zeer op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze productenworden doorgegeven via een ticket of een e-mail naar info@plantaardigheidjes.nl . Uiteraard daarvoor natuurlijk bij voorbaat enorm bedankt!