Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

PLANTAARDIGHEIDJES kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PLANTAARDIGHEIDJES, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestel- en/of contactformulier op de website aan PLANTAARDIGHEIDJES verstrekt. PLANTAARDIGHEIDJES kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw aangekochte producten

 

WAAROM PLANTAARDIGHEIDJES GEGEVENS NODIG HEEFT

PLANTAARDIGHEIDJES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post)  contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan PLANTAARDIGHEIDJES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande het leveren van aangekochte producten.

 

HOE LANG PLANTAARDIGHEIDJES GEGEVENS BEWAART

PLANTAARDIGHEIDJES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

PLANTAARDIGHEIDJES verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (betaling en levering van de producten), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PLANTAARDIGHEIDJES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PLANTAARDIGHEIDJES gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . PLANTAARDIGHEIDJES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

PLANTAARDIGHEIDJES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PLANTAARDIGHEIDJES maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PLANTAARDIGHEIDJES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PLANTAARDIGHEIDJES op via info@plantaardigheidjes.nl

www.plantaardigheidjes.eu & www.plantaardigheidjes.nl  zijn websites van PLANTAARDIGHEIDJES.

PLANTAARDIGHEIDJES is als volgt te bereiken:

Postadres: Beneden Oosterdiep 139, 9641JC Veendam te Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66287731

E-mailadres: info@plantaardigheidjes.nl